Giới thiệu ghost - platform chuyên nghiệp cho blogger ký giả

Ghost là gì?

https://ghost.org/

Ghost là một nền tảng cho phép xây dựng blog, các trang tin tức, báo chí viết bài chuyền nghiệp, hiện đại, hoàn toàn mã nguồn mở, và đặc biệt là dễ dàng customize cho dân lập trình.

Các bạn có thể đọc thêm tài liệu ở trang chủ của ghost tại địa chỉ nêu trên.
Đặc điểm nổi bật của ghost là gì và tại sao nó lại là cuộc cách mạng trong việc publish nội dung số, blog, ... Đầu tiên phải nói đến nó là platform hoàn toàn mới so với những nền tảng hiện có trên thế giới như Wordpress.